Home


Een oorkonde, ook wel charter, is een schriftelijke weergave van afspraken, stammend uit de middeleeuwen. Het diende dus als bewijsstuk voor gemaakte afspraken. Veelal zijn deze oorkonden op perkament geschreven. Veel oorkonden bleven zo goed bewaard, omdat zij voor latere eigenaren het bewijs van eigendom van een stuk grond of een recht vormden.(uit Wikipedia)

Ook in Sittard zijn veel van deze charters bewaard gebleven maar het werd tijd om eens naar de materiƫle staat te kijken en of hier iets aan verbeterd kon worden. Deze site beschrijft, globaal, wat er is vastgesteld en hoe er vervolgens te werk is gegaan om de toestand van de charters en de bewaaromstandigheden te verbeteren en tevens te waarborgen voor de toekomst. Naast deze conserverende maatregelen zal ook de toekomstige berging in het geoptimaliseerde depot in Het Domein bijdragen aan het behoud van deze unieke stukken.

© 2015 | Cor Knops  |  Knops Boekrestauratie